Országos Projekt- és Területfejlesztési Egyesület

Tevékenység

Olyan tevékeny, alkotó szakember gárda létrehozása és összefogása, amely fő feladatának a társadalom, a gazdaság és a természet harmonikus és kiegyensúlyozott kapcsolatának kialakítását, és ennek a gondolatnak a hazai lakosságnak való átadását tekinti. Ennek megfelelően:

  • A fenntartható fejlődés irányába ható folyamatok erősítése.
  • A magyar területfejlesztés, vidékfejlesztés, településfejlesztés, különösen a területi tervezéssel, valamint a regionális projekt menedzsmenttel foglalkozó szakemberek és szerveztek összefogása, információkkal való ellátása, az információcsere feltételeinek megteremtése.
  • Területfejlesztéssel foglalkozó szervezetek kooperációs tevékenységeinek támogatása.
  • A lakosság mind szélesebb körű tájékoztatása.

Az Egyesület aktív, alkotó közösségének önmegvalósítása, valamint az Egyesület fő céljaihoz kapcsolódó tevékenységek felkarolása érdekében céljának tekinti továbbá:

  • az egészséges életmódra való nevelést, és minden ehhez kapcsolódó tevékenységet,
  • az Egyesület Alapszabályának szellemével egyező civil, közösségi rendezvények és kezdeményezések felkarolását, támogatását és végzését,
  • az Egyesület Alapszabályának szellemével egyező kulturális, szellemi, utazási, expedíciós tevékenységek szervezését, végzését és támogatását.

Az Egyesület a céljai megvalósítása érdekében

a) tudományos kutatásokat kezdeményez, tanulmányterveket készít,

b) szakmai terepbejárásokat szervez,

c) karitatív ismeretterjesztő előadásokat, illetve akcióprogramokat bonyolít le,

d) lakossági tanácsadást végez,

e) hasonló tevékenységkörű szervezetekkel működik együtt,

f) pályázati kiírásokat tesz,

g) környezeti nevelési programokat szervez és bonyolít le,h) vállalkozások alapításában nyújt segítséget,

i) elősegíti a hazai fejlesztések létrejöttéhez szükséges külkapcsolatok megteremtésétj) rendezvényeket szervez.

A megfelelő anyagi háttér megteremtése érdekében

a) tagdíjat szed,

b) pályázatokon vesz részt,

c) szponzori támogatást keres,

d) alkalmi munkát végez,

e) pártolótagsági rendszert épít ki,

f) vállalkozási tevékenységet végez, vagy végeztet saját keretein, vagy az általa létrehozott gazdasági társaságokon keresztül.

g) alkalmi munkát végez, amely területfejlesztéssel, tudományos kutatással,  pályázatírással, projektmenedzsmenttel kapcsolatos tájékoztatást, tanácsadást, szolgáltatást foglal magában.

A szervezet az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

a) civil szervezetek összefogásának elősegítése

b) tudományos tevékenység, tudományos kutatási programok,

c) környezetvédelem,

d) képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

e) természet- és környezetvédelmi nevelés,

f) az uniós irányelveknek megfelelően segítséget nyújt területfejlesztési és településfejlesztési programok előkészítésében, kidolgozásában és lebonyolításában