Országos Projekt- és Területfejlesztési Egyesület

Bemutatkozó

Az Egyesület célja egy tevékeny, alkotó szakember gárda létrehozása és összefogása, amely fő feladatának a társadalom, a gazdaság és a természet harmonikus és kiegyensúlyozott kapcsolatának kialakítását, és ennek a gondolatnak a hazai lakosságnak való átadását tekinti.

A jelenleg közhasznú társadalmi szervezetként működő egyesület fő tevékenysége projektek és területfejlesztési programok segítése, illetve önálló megvalósítása. Az egyesület tevékenységi köre ennél természetesen jóval szélesebb, többek között a különböző szakterületeken tevékenykedő tagságának köszönhetően.

A célok megvalósítása érdekében

a) tudományos kutatásokat kezdeményez, tanulmányterveket készít,

b) szakmai terepbejárásokat szervez,

c) karitatív ismeretterjesztő előadásokat, illetve akcióprogramokat bonyolít le,

d) lakossági tanácsadást végez,

e) hasonló tevékenységkörű szervezetekkel működik együtt,

f) pályázati kiírásokat tesz,

g) környezeti nevelési programokat szervez és bonyolít le,

h) vállalkozások alapításában nyújt segítséget,

i) elősegíti a hazai fejlesztések létrejöttéhez szükséges külkapcsolatok megteremtését

j) rendezvényeket szervez.